آخرین اخبار : 

کناره‌گیریِ زمان فیلی، اسفندیار خلف، و پری عسگری از «آینده ایران»

هم‌میهنانِ گرامی،

هدف از ایجادِ گروهِ هماهنگیِ «آینده ایران» که برنامه‌های آن از طریقِ «تلویزیونِ اندیشه» پخش می‌شود، آسیب‌شناسیِ آپوزیسیونِ رژیمِ جمهوری اسلامی در سی‌وهفت سالِ اخیر بود. قرار بر این شده بود تا از طریقِ تفکرِ جمعی و دموکراتیک طیِ نشستی در تورونتو با شرکتِ اصحابِ فکرِ ایران‌دوست به بررسیِ دلایلِ عدمِ موفقیتِ مبارزه علیه جمهوری اسلامی پرداخته شود و برای مبارزه‌ی اصولی وعبور از این رژیم طرحی ارائه گردد.

اما متاسفانه در کمتر از یک ماه به آغازِ میزِ گرد، اصولِ اولیه‌ی مقررشده برای پیشبردِ این مهم چنان توسطِ برخی اعضاء آن از مسیرِ خود منحرف شده که در نهایت کار به اینجا ختم شد که «رایِ اکثریت» از اعتبار ساقط شود تا قبل از برگزاریِ نشستِ آسیب‌شناسی به طورِ مبرهن مشخص گردد که مشکلِ اصلیِ آپوزیسیون چیست؛ که همانا خودمحوری و بی‌اعتنایی به گفتمانِ دموکراتیک باشد؛ که به منظورِ شفاف‌سازی برای افکارِ عمومی و در جهتِ صداقتِ گفتارِ انسانی تنها به یکی از اهمِ مواردِ آن که منجر به کناره‌گیریِ سه تن از اعضای گروه هماهنگیِ «آینده ایران» شد اشاره می‌شود.

هموطنِ میهن‌دوست و مسئول:

با نظر به اینکه جنابِ آقای حسین لاجوردی به طورِ مداوم و مکرر اصولِ فعالیتِ دموکراتیک را زیرِ پا می‌گذارند؛ و اینکه ایشان، در چارچوبِ فعالیتِ جمعیِ دموکراتیک، به رایِ اکثریت احترام نگذاشته و مدام امیالِ شخصیِ خویش را اعمال می‌کنند؛ و اینکه ایشان بر خلافِ مدعیاتِ تلویزیونی و رسانه‌ای‌شان در باطن هرگز به دموکراسی و کارِ جمعی معتقد نبوده و نیستند؛ به طوری که در آخرین موردِ نقضِ نظرِ جمعی، ایشان با قرار دادنِ پرچمِ شیر و خورشید – که پرچمِ تاریخیِ ایران است و دستِ کم باید تا هنگامِ سقوطِ رژیمِ جمهوری اسلامی و تشکیلِ مجلسِ موسسان و مراجعه به آرای ملتِ ایران برای تغییر یا عدمِ تغییرِ آن، چنانکه هست به عنوانِ نمادی از حیاتِ جمعیِ ایرانیان باقی بماند – در محلِ گردهماییِ تورونتو مخالفت کرده و در این باب نظرِ جمع را در برابرِ نظرِ شخصیِ‌ خودشان به هیچ می‌گیرند، به ‌طوری که با مغلطه پرچمِ شیر و خورشید را خارج از چارچوبِ «آینده ایران» قرار می‌دهند؛ اینجانبان، زمان فیلی و اسفندیار خلف از بنیانگذاران و خانم پری عسگری از اعضایِ گروهِ هماهنگیِ «آینده ایران»، وظیفه و مسئولیتِ میهنی و انسانیِ خود می‌دانیم تا به هرگونه همکاری با آقای حسین لاجوردی خاتمه داده و بدین‌وسیله کناره‌گیریِ خود از مجموعه‌ی «آینده ایران» را نیز به اطلاعِ عمومِ هموطنان‌مان برسانیم.

پاینده ایران

زمان فیلی ، اسفندیار خلف، و پری عسگری

پنجم آبان‌ماه یکهزار و سی‌صد و نود و پنج

 1. علیرضا عجمی گفت:

  دوستان گرامی مستعفی از پروژه آینده ایران! در اینکه پرحچم شیر و خورشید سه رنگ ایران در هر جایی باهتزاز در میآید نشانه نفی حکومت اسلامی در ایران است و گویای مخالفت در هر سطحی و بعضأ اعلان مبارزه با حاکمیت اسلامی در کشرمان است تردیدی نیست،و نیز بهمانگونه که قید کرده اید ” دستِ کم باید تا هنگامِ سقوطِ رژیمِ جمهوری اسلامی و تشکیلِ مجلسِ موسسان و مراجعه به آرای ملتِ ایران برای تغییر یا عدمِ تغییرِ آن، چنانکه هست به عنوانِ نمادی از حیاتِ جمعیِ ایرانیان باقی بماند” … در چنین شرایطی اما فکر میکنم که مناسبتر این میبود که قبل از اعلان کناره گیری خود، نتیجه رای گیری را با اعلان ارقام مجمع رای گیری و هم چنین آراء مثبت و منفی و احتمالا ممتنع را نیز قید میکردید که همانگونه که بدرستی اشاره داشته اید ” که به منظورِ شفاف‌سازی برای افکارِ عمومی ” این مطلب نیز در زمره همان آسیب شناسی در مجمعی از شرکت کنندگان قرار میگرفت ، و من اما در بهترین حالت فکر میکنم که اگر این انتقاد و اعتراض واگذار میشد بهمان کنگره در پیش رو مطمئنا این نقیصه با شیوه دمکرات منشانه بهتر از گذشته قابل حل میبود.

 2. محبوبه حسین پور گفت:

  حیف است که فرهیختگان و پیشگامان در مبارزه با جمهوری اجامر اشغالگر ایران پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان را مایهء تزاحم بدانند ! یادمان باشد که خمینی گجستک در اولین روز ورود شوم خود حکم به پایین کشیدن و آتش زدن این نماد ملی داد و گفت «آثار اسلام باید باشَه نه آثاری که تمدنَه ! » دقیقا به همان دلیل که این حکومت فاشیست مذهبی با این نماد یگانگی هویت ملی ما مخالف است لازم میاید که مبارزان برانداز بجدّآنرابه اهتزاز در آورند .

 3. كشكساب گفت:

  با درود برهمه ايرانيان ، با احترام به سه عزيز مستعفى و عرض ارادت خاص به عقاب افشاگرى ، سركار خانم محبوبه حسين پور گرامى ، پيرو فرمايش ايشان عرض مينمايم ، چنانچه دقت نموده باشيد ، تمام تروريستهاو ادمربايان و شكنجه گران و در يك كلام به قول بسيار با مسماى خانم حسين پور ، اجامر ، كه بعنوان ديپلومات به جهانيان معرفى ميشوند ، براى تشخيص و معرفى خودى ( مزدور و حامى حكومت بشدت اسلامى و ضدايرانى ) پرچم خرچنگ نشان را بر يقه كتِ خود ميزنند . با اين وصف ايا نشان شيرو خورشيد نبايد نشانه و معرف اين باشد كه مرا با حكومت اجامر كارى نيست ؟ و اما در مورد اقاى لاجوردى كه نامشان برده شده ، ايشان ظاهرا اثرات سى و هشت سال گذشته بر ميهنمان را درست و كافى برآورد ننموده اند . و ان اينكه انها كه بى تفاوت نيستند و خصوصا نازنينان كه بر پاخاسته و عزم و اهنگ مبارزه دارند ، بيشتر عمر عزيزشان را در همين حكومت ننگين گزرانده اند ، فلِذا هويت و نماد مبارزه با اين جانيان را بدرستى تشخيص ميدهند و صد البته بدليل اينكه انديشيده و دانسته تصميم گرفته و گام در اين راه نهاده اند ، از يكسو فرد نگر نيستند و از ديگر سو ، خودرايى را برنميتابند . چنانچه در متن اظهاراتشان امده علت را يافته و عنوان نموده اند . بنده ضمن اظهار تأسف از اين واقعيتِ پيش امده ، باوردارم كه همين عزيزان كه بر اثر مواجه با اين معضل اساسى جامعه ايرانيان خارج از ميهن ، مجرب گشته اند ، قطعا بيكار نخواهند نشست و بنيانى را اغاز خواهند نمود كه ( فراگير باشد ) و قطعا غير از انچه كه در اين بيش از سه دهه ( فقط در ادعا ها ) اعلام مخالفت و مبارزه با حاكمان جانى اسلامى بوده ، مزاحمت هاى موثر را براى حكومت ضدايرانى حاكم بر كشورمان ايجاد خواهند نمود . در پايان پاسخ پرسشم از اقاى پرچى زاده را نيز گرفتم . كه چرا كناره گيرى نمودند . پاينده ايران ، سربلند ايرانى

 4. مهندس منوچهر کارگر گفت:

  در نوشتار قبلی من در دو محل که به لاتین نوشته شده به دلیل دوزبانه بودن کامپیوتر اشتباه رخ داده که باین وسیله اصلاح میکنم .
  دوستان گرامی من از روز اول با توجه به شناختی که از تعدادی از اعضای کمیته همآهنگی داشتم مطئن بودم که این قافله نیز همانند دیگر قوافلی که در این 38 سال براه افتادند در سراب خشک و خشن این کویر خودخواهی مدفون خواهد شد بهمین دلیل به هموطنان و دوستان گرامی عضو کمیته همآهنگی هشدار می دادم که تک روی آقای حسین لاجوردی ادامه همکاری را برایتان مشکل خواهد کرد . باید برای یکبار همگی اعضا به او تکلیف کنند که از حدود خود تجاوز نکند و هیچگونه تصمیم شخصی اعمال ننماید . ولی دوستان با توجه به شرایطی که داشتند ملاحظه کردند و طفره رفتند . بهرحال فقط یک نکته برای من مجهول مانده است و آن اینکه آقای دورمانی مدیر شبکه جهانی اندیشه این تلویزیون را در اختیار آینده ایران گذاشته و حتی تضمین کمک مالی برای ادامه فعالیت را نموده است بنابراین آینده ایران متعلق به آقای حسین لاجوردی نبوده که دوستان استعفا داده اند .هیچ دلیلی وجود نداشت که دوستان کناره گیری کنند بهتر بود به اتفاق آراء آقای حسین لاجوردی را اخراج می کردند . چون اینگونه کناره گیری که ابتدا با آقای رضا پرچی زاده آغاز و سپس آقایان اسفندیار خلف و زمان فیلی و خانم پری عسگری ادامه یافته و در حالی که جمع اعضای کمیته همآهنگی به تعداد انگشتان دو دست نمی رسد میدان را برای تکرویهاو خود رائیهای آقای حسین لاجوردی باز میسازد . هرچند آقای لاجوردی نیز ازاین نمد کلاهی نمیتواند برای خود ببافد . درخانه اگر کس است یک حرف بس است .

 5. خسرو گفت:

  در آغاز این حرکت 10 پرسش را در فیس بوک آینده ایران مطرح نمودم که هرگز پاسخ های انرا نگرفتم. مشخص بود که آقای لاجوردی و همراهان هیچ طرحی آماده برای تشکیل یک آلترناتیو ندارند و بهمین دلیل زمان تشکیل میز گرد را تمدید می کردند تا عده بیشتری را در این میز گرد داشته باشند. در اخر به جای گفتگو در باره چگونگی تشکیل این آلترناتیو موضوع بررسی ناکارآمدی اپوزیسیون را در دستور کار قرارداند که اینک مشخص شده است که وقتی یک حرکت از سوی یک چهره راه می افتد آن چهره سهم ممتازه را می خواهد و مایل است تصمیمات وی نافذ باشد و نه جمع. امیدوارم این حرکت قبل از برگزاری هر میزگردی ورشکستگی خود را اعلام نماید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *