آخرین اخبار : 

چه باید بکنیم؟

نوروز قادری /

سینه‌ها از نفس افتاد چه باید بکنیم

راستی زین همه بیداد چه باید بکنیم

کوه کندیم ولی مظهر ناکامی شد

ما و این تیشه‌ی فرهاد چه باید بکنیم

باغ‌مان سود و ثمر داد و هم از ریشه فسرد

اگر این مرتبه بر داد چه باید بکنیم

باد شوربده بر این باغ رفیقان مددی

تا که ایمن شود از باغ چه باید بکنیم

فرض کن فرض که شهزاده‌ی شادی مرده است

ما و این فکرتِ ناشاد چه باید بکنیم

قسمِ دشتِ سکوت از تنِ فریاد شکست

شکند گر تنِ فریاد چه باید بکنیم

سروِ آزاد هم از یک تنشِ باد خمید

با دروغین بتِ آزاد چه باید بکنیم

  • تصویر مربوط به آتشکده‌ی چهارقاپو و به گویش محلی چهارقاپی از دوره‌ی ساسانیان در قصرشیرین زادگاه شاعرِ شعرِ فوق می‌باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *