آخرین اخبار : 

آیا با «رفراندوم» می‌شود از جمهوری اسلامی عبور کرد؟

تحلیل روز / گفتگوی رضا پرچی‌زاده با اسفندیار خلف و زمان فیلی در بابِ «رفراندوم به عنوانِ ابزارِ گذار» و «رفراندوم به عنوانِ وسیله‌ی تعیینِ حکومت»، و راهکارهای عبور از رژیمِ جمهوری اسلامی و استقرارِ دموکراسی در ایران https://www.youtube.com/watch?v=fD0K08V3iHM https://soundcloud.com/saeed-behbahani-1/7a-4

جمهوری اسلامی را ابتدا از درونِ خویش باید زدود!

  منصوره ناصرچیان / ایران، کشوری پُر تَنِش در قلبِ خاورمیانه چهار دهه‌ست که با صدورِ انقلابِ بنیان‌افکنِ اسلامی نه تنها مردمِ خود را بلکه کشورهای همسایه و حتی دنیا را به تلاطم انداخته است. از آنجایی که هر ملتی آسایش، رفاه یا هیجانِ کاذب و خشونت را وام‌دارِ ساختارِ حکومتش می‌باشد، جمهوری اسلامی در فرهنگ‌زُدایی، نهادینه کردنِ خشونت، کَم رنگ ...

Few Participate in Islamic Revolution Anniversary

Tahlil Rooz \ Today the regime in Iran held the thirty-seventh anniversary of the Islamic Revolution that toppled the pro-Western kingdom and installed the anti-Western Islamist regime in its place. While the Supreme Leader, Ali Khamenei, had dared President Donald Trump to wait and see how the “people of Iran” would respond to his threats against the regime by participating in ...

پروژه‌ی ناتمامِ تجدد در ایران (۳) از انقلابِ اسلامی تا امروز

تحلیل روز / گفتگوی پری عسگری با علی اصغر حقدار، اسفندیار خلف، و رضا پرچی‌زاده در بابِ نسبتِ جمهوری اسلامی با تجدد؛ «بنیادگرا»یی یا عدمِ بنیادگراییِ جمهوری اسلامی؛ نقاطِ اشتراکِ برخی مخالفانِ جمهوری اسلامی با این رژیم؛ و لزومِ ایجادِ یک گفتمانِ پوزیتیو/مثبت برای عبور از جمهوری اسلامی و استقرارِ دموکراسی در ایران https://www.youtube.com/watch?v=a9wolLiUByA https://soundcloud.com/saeed-behbahani-1/6-57a

دستاوردِ انقلابِ ۵۷ برای ایران چه بود؟

تحلیل روز / گفتگوی جمشید چالنگی با رضا پرچی‌زاده در تلویزیونِ ایرانِ فردا در بابِ «دستاورد»های انقلابِ اسلامی برای ایران و جهان

ایران در آستانه‌ی دورانِ «پساخامنه‌ای»

علی اصغر حقدار / آغاز به کار دولت ترامپ در آمریکا، مرگ رفسنجانی، تشدید اختلافات درون نظام جمهوری اسلامی، استیصال رژیم در منطقه، شکستِ دخالت‌های نظامی و دیپلماتیک، و مواجهه با انسدادِ همه‌جانبه در داخل این روزها شرایط سختی در ایران به وجود آورده‌اند؛ هم برای رژیم جمهوری اسلامی که آخرین رمق‌هایش به نفس زدن افتاده، و هم برای مردمانی که ...