آخرین اخبار : 

«دایی جان ناپلئون» و توهمِ توطئه‌ی انگلیسی

منصوره ناصرچیان / فرصتی دست داد تا مجموعه تلویزیونیِ «دایی جان ناپلئون» را برای اولین بار نه بر روی تلویزیون ِآنالوگِ «شاوب لورِ نسِ» مبله‌ی زمانِ شاه در خانه‌ی پدری که از طریقِ تلفنِ هوشمندِ دیجیتالی با ۱۰٫۰۰۰ کیلومتر فاصله تقریبی از خانه‌ی پدری در یوتیوب تماشا کنم. طنزِ تلخ و نافذِ آن را به عنوانِ روزنامه نگاری که ژانرهایِ مختلف از ...

آقای تاجزاده، ایران بهانه است، مقصود شما نظام اسلامی‌ست

بهزاد صمیمی / از آورندگان پیام آقای تاجزاده خواهشمندم که این پاسخ را به ایشان برسانند. تا زمانی که ملت ایران «نظام اسلامی» را از اریکه‌ی قدرت بر نچیده، جمله‌ی معروف «حفط نظام اوجب واجبات است» برای هر اسلامی‌ست شیعی و از جمله شما میزان و راهنمای عمل خواهد بود. آقای تاجزاده استمرارطلبی کافی‌ست. ایران با ارزش‌تر از آن‌ست که سکوی پرش ...

«تحلیلِ روز» از دریچه‌ی تلویزیون میهن

سردبیری / تلویزیونِ میهن با مدیریت آقای سعید بهبهانی این فرصت را در اختیار دست‌اندرکاران تحلیل روز گذاشت تا در قالب برنامه‌ای هفتگی با همین نامِ « تحلیل روز» به صورت زنده و از طریقِ دوربین‌ِ تلویزیونی به بررسی و موشکافیِ دقیق و حرفه‌ایِ مسائلِ ایران و جهان  نماید، که جا دارد از همین‌جا از این نازنین کمال تشکر و قدردانی ...

کسب و کارش مرگ بود!

مهدی اصلانی / خبر درگذشت یکی از نمادهای جنایت در حکومت اسلامی و سیاست‌ورزی که فاقدِ وجدان بود، مرا به ۷ مرداد سال ۱۳۶۷ پرت کرد. جمعه ۷ مرداد ماه ۶۷ زندان گوهردشت: در این روز با قطع تمامی کانال‌های ارتباطی پروژه‌ی مجاهد‌کُشی کلید خورد. سه هفته‌ی تمام مجاهد کشتند پررونق‌ترین حرفه‌ها از آن گورکنان بود. اجساد را شبانه با کامیون‌های یخچال‌دارِ ...

گذار، تنها راهِ محتومِ مردم برای کسبِ مطالبات

حمید جباری / نزدیک به چهار دهه از استقرارِ حکومتی می‌گذرد که به گفته‌ی بنیانگذارش قرار بود نظام سرمایه‌داری و امپریالیسمی را در هم بشکند و یاری دهنده‌ی مظلومین و مستضعفان باشد! و حق مظلوم را از ظالمان بستاند و بسیاری دیگر از شعارهای دهان‌پرکن و عوام فریبانه‌ایی که اگر ملت کمی بیشتر تفکر می‌نمودند به راحتی خام این وعده و ...

امپراطوریِ عثمانی، معاهده‌ «سایکس-پیکو» و تاثیرِ آن بر ایرانِ معاصر

تحلیل روز / گفتگوی پری عسگری با اسفندیار خلف و رضا پرچی‌زاده در بابِ مرگِ اکبر هاشمی رفسنجانی، فروپاشیِ امپراطوریِ عثمانی، معاهده‌ی «سایکس-پیکو» و تاثیرِ آن بر ایرانِ معاصر https://www.youtube.com/watch?v=cIsDidNMvbM https://soundcloud.com/saeed-behbahani-1/2-8 --------- در همین رابطه: هاشمیون، پادشاهانِ ناکام پادشاهیِ عربستانِ سعودی از ابتدا تا به امروز پادشاهانِ سعودی از ابتدا تا به امروز